booking now

Databeskyttelse

UNDER SIKRE SEJL

OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE

1. Et overblik over databeskyttelse

Generelle bemærkninger

De følgende bemærkninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige oplysninger, når du besøger vores websted. Personoplysninger er alle oplysninger, som gør det muligt at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om databeskyttelse henvises til vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

Indsamling af data på vores hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandlingen på denne hjemmeside foretages af hjemmesidens operatør. Du kan finde hans kontaktoplysninger i aftrykket på denne hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data ved at du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk af vores it-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det drejer sig primært om tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for visning af siden). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på vores hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af oplysningerne indsamles for at sikre en fejlfri levering af hjemmesiden. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personlige oplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse, blokering eller sletning af disse oplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i aftrykket, hvis du har yderligere spørgsmål om databeskyttelse. Du har desuden ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter

Når du besøger vores hjemmeside, kan din surf-adfærd evalueres statistisk. Dette sker hovedsageligt med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surf-adfærd er normalt anonym: Din surf-adfærd kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge visse værktøjer. Du kan finde detaljerede oplysninger om dette i den følgende fortrolighedspolitik.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi vil informere dig om indsigelsesmulighederne i denne fortrolighedspolitik.

2. Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted, indsamles der forskellige personlige oplysninger. Personoplysninger er oplysninger, som du kan identificeres personligt med. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette sker.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at dataoverførsel på internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte dataene fuldstændigt mod adgang for tredjeparter.

Bemærkning om det ansvarlige organ

Det ansvarlige organ for databehandling på denne hjemmeside er:

ConventGarten Verwaltungs GmbH
Hindenburgstrasse 38-42
D-24768 Rendsburg

Telefon: +49 4331-59050
E-mail: 

Det ansvarlige organ er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser eller lignende).

3. Fortrolighedspolitik

I tilmeldingsformularen behandler vi data på følgende retsgrundlag:

Afsnittet "Privatadresse": Databehandling i henhold til § 30 BMG med en opbevaringsperiode på et år.

Afsnittet "Privat adresse"/"Faktureringsadresse": Databehandling i henhold til artikel 6, (1) (b) og c), i GDPR med en opbevaringsperiode på 10 år i henhold til § 147 AO og § 257 HGB.

Afsnit "Databeskyttelse samtykke til frivillige videregivelser": Databehandling i henhold til artikel 6 (1) a), i GDPR med opbevaringsvarighed indtil tilbagekaldelse af samtykke.

3.1 Registreringsblanketten indeholder i henhold til § 29 ff. BMG følgende data:

 • Dato for ankomst og forventet afrejse,
 • Efternavne,
 • Fornavne,
 • Fødselsdato,
 • Nationalitet,
 • Adresse,
 • Antal medrejsende og deres nationalitet i tilfælde af § 29, stk. 2, sætning 2 og 3, i BMG samt
 • løbenummeret på det anerkendte og gyldige pas eller paserstatningsdokument i tilfælde af udenlandske personer.
 • håndskrevet underskrift

3.2 Du har følgende rettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR):

Ret til information: I henhold til artikel 15 GDPR kan du anmode om bekræftelse på, om data vedrørende dig vil blive behandlet. Hvis dette er tilfældet, har du ret til at få adgang til de behandlede oplysninger. *

Ret til at tilbagekalde samtykke: Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde dette samtykke til enhver tid i overensstemmelse med artikel 7 i GDPR. *

Ret til at gøre indsigelse: Hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at beskytte vores virksomheds legitime interesser, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med artikel 21 i GDPR. *

Ret til sletning: Hvis du har tilbagekaldt dit samtykke, gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger (og der ikke er nogen mere tungtvejende legitime grunde til behandlingen), dine personoplysninger ikke længere er nødvendige for behandlingsformålene, der foreligger en relevant retlig forpligtelse, eller dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt, har du ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger i overensstemmelse med artikel 17 i GDPR. *

Ret til berigtigelse: Hvis dine personoplysninger er blevet behandlet ukorrekt, har du i henhold til artikel 16 i GDPR ret til at anmode om, at disse oplysninger straks bliver rettet. *

Ret til begrænsning af behandlingen: I henhold til artikel 18 i GDPR har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. *

Ret til dataportabilitet: I henhold til artikel 20 i GDPR har du ret til at modtage personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til at klage: I overensstemmelse med artikel 77 GDPR har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.*

* Hvis du vil udøve dine rettigheder i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning, kan du kontakte os på følgende måde:

ConventGarten Verwaltungs GmbH
Hindenburgstraße 38-42
D-24768 Rendsburg

Fax: +49 4331 - 5905 65
E-mail: 

Indsigelse mod e-mail med reklame

Der gøres hermed indsigelse mod brugen af de kontaktoplysninger, der er offentliggjort inden for rammerne af aftryksforpligtelsen, til fremsendelse af reklame- og informationsmateriale, som ikke udtrykkeligt er ønsket. Operatørerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret fremsendelse af reklameinformation, f.eks. i form af uønskede e-mail.

3.3 Databeskyttelsesansvarlig

Databeskyttelsesansvarlig i henhold til loven

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig for vores virksomhed.

Fru Nicole Guckuk
Hindenburgstraße 38-42
D-24768 Rendsburg

Telefon: +49 4331-5905-0
Fax: +49 4331 - 5905-65
E-mail: 

4. Indsamling af data på vores hjemmeside

Cookies

Internetsiderne anvender til dels såkaldte cookies. Cookies forårsager ingen skade på din computer og indeholder ikke virus. Cookies bruges til at gøre vores hjemmeside mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "session cookies". De slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din terminal, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved dit næste besøg.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere den automatiske sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis cookies er deaktiveret, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. indkøbsvognsfunktion), gemmes i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i at lagre cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. I det omfang der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din surf-adfærd), behandles disse særskilt i denne databeskyttelseserklæring.

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Disse er:

 • Browser type og version
 • Anvendt styresystem
 • URL-adresse for henvisninger
 • Værtsnavnet på den adgangsgivende computer
 • Tidspunktet for serveranmodningen
 • IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Grundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, som tillader behandling af data med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

Online booking

Hvis du foretager en online-booking fra vores hjemmesider, sker dette via online-reservationssystemet OnlineRes, hvis udbyder Hotelfinder.de GmbH & Co KG, Birkenallee 135, D-48432 Rheine, Tyskland er vores kontraktpartner.
Alle de data, du indtaster, overføres altid i krypteret form.
For at gennemføre din booking overføres følgende personlige oplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, hvis det er relevant, og kreditkortnummer, hvis det er relevant, til hotellet.

Hvis din booking er foretaget via en betalingstjenesteudbyder (f.eks. med kreditkort), sendes disse data til den pågældende betalingsudbyder. 30 dage efter afrejsedatoen anonymiseres disse oplysninger.

Vores aftalepartner har forpligtet sig til at behandle dine overførte data i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Han eller hun træffer alle organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at beskytte dine data.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformular, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har angivet der, blive gemt af os med henblik på at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende forespørgsler. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af ​​de data, der er indtastet i kontaktformularen, er derfor udelukkende baseret på dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Det eneste, du skal gøre, er at sende os en uformel besked pr. e-mail. Lovligheden af de databehandlinger, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din forespørgsel). Obligatoriske lovbestemte bestemmelser – navnlig opbevaringsperioder – forbliver uberørte.

Brug af Cookiebot

Cookiebot er en onlinetjeneste, der hjælper os med at muliggøre brug af cookies og onlinesporing af dem i overensstemmelse med databeskyttelsesdirektiver. Ved brug af webtjenesten Cybot A/S (Havnegrade 39, DK-1058 København, Danmark) overfører din browser persondata til ovennævnte virksomhed. Retsgrundlaget for databehandling er paragraf 6, stk. 1, litra f GDPR. Den legitime interesse består i fejlfri funktionalitet af hjemmesiden. Dataene vil blive slettet, så snart formålet med deres indsamling er opfyldt. Yderligere information om håndteringen af de overførte data findes i cookiebot.coms databeskyttelseserklæring: www.cookiebot.com/de/privacy-policy/. Du kan forhindre cookiebot.com i at indsamle og behandle dine data ved at deaktivere udførelsen af script-code i din browser eller igennem installation af en script-blokering i din browser (du kan finde denne på www.noscript.net eller www.ghostery. com).
Du har til enhver tid ret til at ændre eller tilbagekalde.

5. Analyseværktøjer og annoncering

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics bruger såkaldte "cookies". Det er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der.

Google Analytics-cookies gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd med henblik på at optimere både sin hjemmeside og sine annoncer

Browser-plugin

Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, vil du muligvis ikke kunne bruge alle funktionerne på denne hjemmeside. Du kan også forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) til Google og Googles behandling af disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Indsigelse mod indsamling af data

Du kan forhindre indsamling af dine data af Google Analytics ved at klikke på følgende link. Der er indstillet en opt out-cookie, som forhindrer indsamling af dine data ved fremtidige besøg på denne hjemmeside: Deaktiver Google Analytics.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata, i Googles fortrolighedspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Behandling af ordreoplysninger

Vi har indgået en aftale om behandling af ordreoplysninger med Google og overholder fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder, når vi bruger Google Analytics.

Demografiske karakteristika i Google Analytics

Dette websted bruger funktionen "demografiske karakteristika" i Google Analytics. Dette gør det muligt at oprette rapporter, der indeholder oplysninger om alder, køn og interesser for de besøgende på hjemmesiden. Disse data stammer fra interessebaseret annoncering fra Google og besøgsdata fra tredjepartsleverandører. Disse data kan ikke henføres til en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne i din Google-konto eller generelt forbyde indsamling af dine data med Google Analytics som vist i punktet "Indsigelse mod dataindsamling".

6. Plugins og værktøjer

YouTube

Vores hjemmeside bruger plugins fra YouTube-webstedet, der drives af Google. Operatøren af siderne er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Når du besøger en af vores sider, der er udstyret med et YouTube-plugin, oprettes der en forbindelse til YouTubes servere. Dette fortæller YouTube-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt.

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at knytte din surf-adfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

YouTube bruges til at præsentere vores online-tilbud på en tiltalende måde. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Denne hjemmeside bruger såkaldte webfonts, der leveres af Google, til ensartet visning af skrifttyper. Når du åbner en side, indlæser din browser de nødvendige skrifttyper i din browsercache for at kunne vise tekster og skrifttyper korrekt.

Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Googles servere. Dette gør det muligt for Google at vide, at vores hjemmeside er blevet besøgt via din IP-adresse. Google Web Fonts anvendes for at sikre en ensartet og tiltalende præsentation af vores onlinetilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

Hvis din browser ikke understøtter webskrifttyper, anvendes en standardskrifttype af din computer.

Du kan finde flere oplysninger om Google Web Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Dette websted bruger korttjenesten Google Maps via en API. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For at kunne bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af denne hjemmeside har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Google Maps anvendes for at sikre en attraktiv præsentation af vores onlinetilbud og for at gøre det nemt at finde de steder, som vi angiver på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/